Cricketförbundets ekonomiska stöd dras in

TT | Publicerad 2023-05-25 Riksidrottsstyrelsen har beslutat att inte betala ut något ytterligare ekonomiskt stöd till Svenska cricketförbundet under 2023. Beslutet är taget efter en extern granskning av förbundet. ”Det är en mycket allvarlig situation där vi inte ser att cricketförbundet har tagit till sig de krav på åtgärder som är en förutsättning för fortsatt stöd….